Dmitri Gorjajev EST

Age: 20
Hometown: Tallinn, Estonia
Sponsors:  Extreme Sport
Contest history: Simpel Session 05 - 58th place, 2006 Motel Paradise Jam 3rd place, 2006 West Coast Jam 3rd place, Pop! Session 06 - 50th place, 2007 Võru linna Jam - 2nd place, 2007 Tartu Rahinge dirt jam - 2nd place, 2007 Pärnu Kuldrula - 6th place